luni, 31 iulie 2017

Mana de Luni: Robert J. Tamasy — „ACUM INTRAȚI ÎN CÂMPUL DE MISIUNE”

Când auziți expresia „câmp de misiune”, la ce vă gândiți? În general, ne gândim la o țară îndepărtată, cu oameni care au o cultură străină, cu un limbaj necunoscut și ciudat. V-ați gândit vreodată la „câmpul de misiune” care există chiar lângă biroul dumneavoastră, sau la oamenii pe care îi veți cunoaște în timpul unei convorbiri telefonice pentru vânzarea unui produs?

Cu ani în urmă, un prieten de-al meu, Ken Johnson, a fondat o organizație creștină cu patroni și directori de companii. Unul dintre scopurile acestei organizații era ca fiecare membru să realizeze că sunt misionari – în clădirea lor de birouri, în fabrici și în teritoriul lor de vânzări. Ken a tipărit niște afișe pe care le-a înmânat tuturor membrilor acestei organizații; pe aceste afișe scria: „Acum intrați în câmpul de misiune”.

Nu scrie nicăieri în Biblie că misionarii sunt doar acele persoane care sunt sub autoritatea directă a unei biserici locale sau a unei agenții de misiune, sau că venitul lor trebuie să provină doar prin contribuții de caritate. De aceea, o persoană care lucrează cu indivizi care nu pretind a fi ucenici ai lui Isus Hristos, poate fi considerat(ă) misionar(ă).

Când Isus i-a trimis pe ucenicii Săi, la sfârșitul perioadei Sale pe Pământ, El le-a spus: „Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.” (Matei 28:19-20). Nicăieri în acest context nu ni se spune că această poruncă trebuie făcută într-un context instituționalizat sau religios.


În mod asemănător, în Faptele Apostolilor 1:8 Isus spune unde ar trebui să îi slujim pe alții: „Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi până la marginile pământului.” Spunând aceasta, Isus a descris întreaga lumea, așa cum era cunoscută atunci. El îi instruia pe ucenicii Săi: „Spuneți oamenilor despre Mine oriunde mergeți, fie că este la biroul de lângă tine, în cartierul tău, în partea cealaltă a orașului, sau în altă parte a lumii”.

Când ne gândim la aceste lucruri, ne dăm seama că indiferent de sursa noastră de venit, noi suntem chemați să slujim ca reprezentanți ai lui Isus Hristos – ceea ce CBMC numește „ambasadori în piața profesională” – oriunde ați merge. Nu avem nevoie de o chemare specifică să ne părăsim locul de muncă și să ne mutăm într-o altă parte a lumii. După cum foarte bine a spus cineva, Dumnezeu dorește să interacționăm cu oamenii acolo unde suntem, pentru că, evident, nu-L putem sluji pe Dumnezeu acolo unde nu suntem.

De-a lungul istoriei sale de aproape 90 de ani, CBMC a fost martor la multe mii de oameni care L-au cunoscut pe Isus Hristos și și-au schimbat viața. Mulți dintre aceștia au crescut  și au devenit ambasadori credincioși ai lui Hristos nu doar în orașele și țările lor, ci și oriunde merg în interes de afaceri. O traducere literală pentru Matei 28:19 este: „Mergând, faceți ucenici ai lui Isus”. Oriunde am merge – oriunde ne oferă Dumnezeu oportunități – trebuie să Îl slujim pe EL și să vestim celor din jur Vestea cea bună.


Întrebări pentru discuții

1.     Când auziți cuvântul „misionar” ce cuvinte sau imagini vă vin în minte?


2.     Ce părere aveți despre ideea că dumneavoastră sunteți un misionar, indiferent de ce muncă prestați în fiecare zi? Ce părere aveți despre afirmația: „Acum intrați în câmpul de misiune”? Cum vă schimbă această afirmație percepția asupra atitudinii pe care o aveți în fața oamenilor pe care îi întâlniți pe parcursul unei zile de muncă? 


3.     A fost menționată mai sus expresia „ambasadori în piața profesională”. Ce înseamnă aceasta pentru dumneavoastră? Ce ar însemna pentru dumneavoastră să deveniți și să acționați ca un ambasador în piața profesională?


4.   Pe măsură ce vă gândiți la cele de mai sus, care ar fi câteva obstacole când vine vorba să fim misionari în mediul de afaceri? Cum pot fi acestea combătute?


NOTĂ: Pentru aprofundarea subiectului, puteți lua în considerare și următoarele texte biblice: Isaia 43:4; Marcu 16:15; Coloseni 4:5-6; 2 Timotei 2:2-6; 1 Petru 3:15-17.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.