După 7 ani de existenţă, cu peste 31 000 de postări, cu peste 50 de milioane de vizualizări (50 025 543 la 29.09.2020), cu peste 55 000 de abonaţi la newsletter-ul zilnic, cu un record de 197.071 accesări într-o singură zi, devenind astfel portalul de ştiri creştine din România cu cea mai rapidă creştere şi cu cele mai multe vizualizări, părăsim platforma Blogger şi:

̶S̶u̶n̶t̶e̶m̶ ̶î̶n̶ ̶c̶o̶n̶s̶t̶r̶u̶c̶ţ̶i̶a̶ ̶u̶n̶u̶i̶ ̶s̶i̶t̶e̶ ̶p̶r̶o̶f̶e̶s̶i̶o̶n̶a̶l̶,̶ ̶a̶d̶a̶p̶t̶a̶t̶ ̶c̶e̶r̶i̶n̶ţ̶e̶l̶o̶r̶ ̶t̶e̶h̶n̶o̶l̶o̶g̶i̶e̶i̶ ̶m̶o̶d̶e̶r̶n̶e̶

̶A̶n̶g̶a̶j̶ă̶m̶ ̶̶̶r̶̶̶e̶̶̶d̶̶̶a̶̶̶c̶̶̶t̶̶̶o̶̶̶r̶̶̶i̶̶̶ ̶̶̶ ̶ş̶i̶ ̶c̶o̶r̶e̶s̶p̶o̶n̶d̶e̶n̶ţ̶i̶ ̶̶̶r̶̶̶e̶̶̶g̶̶̶i̶̶̶o̶̶̶n̶̶̶a̶̶̶l̶̶̶i̶̶̶ ̶̶̶ ̶ş̶i̶ ̶d̶i̶n̶ ̶d̶i̶a̶s̶p̶o̶r̶a̶ ̶r̶o̶m̶â̶n̶ă̶

Încheiem parteneriate cu noi publicaţii şi site-uri de media

marți, 30 septembrie 2014

Prof. Dr. Iosif Ţon - Interviu la 80 de ani

Astăzi, Prof. Dr. Iosif Ţon împlineşte vârsta de 80 de ani, o vârstă pe care Moise, în timpul vieţii lui, o atribuia celor mai tari oameni (Psalmii 90:10). 

La acest frumos moment aniversar din viaţa profesorului Iosif Ţon, i-am adresat câteva întrebări. Cu multă generozitate, ne-a oferit răspunsurile care, sperăm, să fie de mare interes pentru cititorii noştri. Suntem bucuroşi şi onoraţi să publicăm chiar în această zi interviul de mai jos.

NewsNet Creştin: Domnule Profesor Iosif Ţon, numele dumneavoastră este menţionat în “Dicționarul panoramic al personalităților din România. Sec. XX” (Șerban N. Ionescu, Editura Victor Frunză, București, 2006), iar Enciclopedia Wikipedia vă prezintă pe larg atât titlurile cărţilor pe care le-aţi scris, cât şi realizările dumneavoastră majore, activităţi pe care le-aţi desfăşurat de-a lungul vieţii. La acestea se adaugă, desigur, foarte multe alte site-uri, publicaţii, articole care descriu pe larg lucrarea dumneavoastră şi care, inevitabil, vă aduc în postura celui mai cunoscut creştin evanghelic român. Aveţi, aşadar, un impresionant palmares al realizărilor pentru care sunteţi apreciat de foarte multă lume, chiar şi de aceia care nu vă împărtăşesc toate convingerile. Spuneţi-ne, astăzi, la onorabila vârstă de 80 de ani, aveţi şi regrete pentru lucruri pe care nu aţi reuşit să le realizaţi, deşi probabil vi le-aţi dorit foarte mult? Sau, altfel spus, dincolo de toate realizările dumneavoastră, aţi avut şi alte obiective pe care nu le-aţi atins încă?

Prof. Dr. Iosif Ţon: Toate realizările pe care le-ați enumerat le-a făcut Dumnezeu prin mine și numai Lui I se cuvine toată lauda și toată cinstea.

Încă din fragedă tinerețe, am căpătat pasiune pentru învățătura Domnului nostru Isus Cristos. O privire panoramică asupra activității mele de predicator și de scriitor arată clar acest lucru. Astfel, la vârsta de 22 de ani (1956-1957) am fost pastor-predicator la Biserica Baptistă Speranța din Arad. Aproape un an de zile din timpul acela am ținut un serial de predici-studii despre ”Predica de pe Munte” a Domnului Isus. Apoi, la vârstă matură, în cadrul cursurilor mele despre viața spirituală (1997- 2006), unul dintre cursuri a fost întitulat ”Cum trăim după învățătura Domnului Isus” (publicat la editura Cartea crestină, Oradea în 2003 ). După încheierea acestor cursuri m-am dedicat mai mult scrisului și rezultatul a fost cartea întitulată ”Bunătate – O teologie bazată pe învățăturile Domnului Isus” (publicată la Cartea creștină, în 2010). Una dintre cele trei broșuri în care îmi formulez crezul, publicate în 2011, este întitulată ”Manifestul Împărăției lui Dumnezeu” (tot despre învățătura Domnului Isus). Acestea arată unde a fost tot timpul interesul meu principal. Dar nu mă opresc aici. Sunt aproape de terminarea scrierii unei noi cărți, întitulată ”Bunătate, dreptate și adevăr”, în care punctul central este iarăși învățătura Domnului Isus.

Un anabaptist englez, Stuart Murray, a scris recent despre fenomenul ”marginalizării” în creștinism a lui Isus din Nazaret și a învățăturii Lui,  fenomen început prin Împăratul Constantin. În generația mea, începând cam prin 1970, se petrece o readucere a învățăturii Domnului Isus în centrul atenției unui important segment din creștinism. Eu mă includ in mișcarea aceasta.

Obiectivul vieții mele a fost și este cunoașterea Domnului Isus, și pe El nu-L poți cunoaște cu adevărat decât dacă cunoști învățătura Lui și dacă trăiești după această învățătură.

Întrebarea dvs. a fost dacă am avut și alte obiective pe care nu le-am atins încă. Toate celelalte realizări ale mele, cum ar fi întemeierea și conducerea în primii patru ani a Universității Emanuel din Oradea, formarea Alianței Evanghelice, crearea și conducerea în primii ani a rețelei de stații de radio Vocea Evangheliei, inițierea și conducerea în primii ani a mișcării școlilor creștine, crearea editurii Cartea creștină de la Oradea, au fost obiective pe care le-am început, le-am pus pe o bază sănătoasă, apoi le-am dat altora ca să le ducă mai departe.

Obiectivul meu principal, și de o viață, rămâne răspândirea învățăturii Domnului Isus. Pe acesta nu l-am terminat, și nici nu-l voi termina eu, deoarece Domnul îl va continua prin alții care vor veni după mine. Dar cât voi trăi și cât voi avea sănătate și putere, îl voi urmări și voi face totdeauna lucrul acesta cu pasiune.

NewsNet Creştin: În mod categoric, atât prin cărţile scrise, cât şi prin activitatea pedagogică sau conferinţele susţinute de-a lungul timpului pentru credincioşii evanghelici din România şi diaspora, aţi influenţat în mare măsură zeci de mii de oameni care au fost “treziţi” din apatie, consolidaţi în credinţă sau impulsionaţi spre o viaţă de slujire dinamică. Astăzi, deşi sunteţi la o vârstă înaintată, continuaţi să vizitaţi periodic comunităţile de credincioşi din România şi Europa, să conferenţiaţi pe diverse teme şi chiar să scrieţi. Chiar nu aţi obosit? Cât de mult continuaţi să mai credeţi în eficienţa acestor preocupări?

Prof. Dr. Iosif Ţon: Chiar nu am obosit. Cred cu toată ființa în proiectul Domnului Isus ca Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu să fie vestită la toate națiunile și prin ea să fie educate toate națiunile (Matei 24:14 și 28:18-20). Cred că prin răspândirea învățăturii Domnului Isus se va crea o lume ideală, așa cum am arătat în ultima mea carte, ”O țară ideală” (publicată la editura Institutul European din Iași).

Cred in eficiența acțiunii de semănare a acestei învățături și de educare a națiunilor prin această învățătură, conform instrucțiunilor Domnului Isus. Prin tot ce fac și voi mai face, contribui la proiectul acesta dumnezeiesc.

Și iarăși vreau să subliniez de unde vine toată această energie: ”Pot totul în Cristos, care mă întărește” (Coloseni 4:13).

NewsNet Creştin: În urmă cu patru ani vi s-a retras ordinarea ca pastor baptist printr-un comnunicat al Uniunii Bisericilor Baptiste din România iar de atunci şi până astăzi, pe internet aţi avut parte de o serie de articole, nu doar de contestare a preocupărilor dumneavoastră recente, ci si denigratoare, şi acestea au vizat, din nefericire nu doar teologia, dar şi persoana sau familia dumneavoastră. Cât de mult v-a afectat lucrarea aceste demersuri menţionate mai sus, care nu fac cinste mediului evanghelic?

Prof. Dr. Iosif Ţon: Iubiții mei frați din conducerea Uniunii Baptiste din România s-au speriat în anul 2010 când eu m-am declarat ”baptist carismatic” și când, ceva mai târziu, am anunțat că m-am asociat cu mișcarea numită ”Străjerii”. Dânșii s-au speriat că de acum voi răspândi în bisericile baptiste învățături contrare doctrinelor baptiste. Intenția dânșilor a fost să mă oprească de la a face așa ceva și pentru aceasta au găsit formula ”îi retragem ordinarea pentru slujirea în bisericile baptiste din România”. Au făcut totul în grabă și astfel n-au gândit bine ce fac. ”Slujire în bisericile baptiste”, pentru care trebuie ordinare, înseamnă să faci acte de cult, cum ar fi  cina Domnului, cununii, botezuri, înmormântări. Dânșii nu s-au gândit atunci că pentru a predica în biserici baptiste nu ai nevoie de ordinare! Deci, prin acțiunea dânșilor nu mă opreau de la predicatul în bisericile baptiste. Mai târziu au recunoscut acest lucru și au afirmat, este adevărat doar neoficial, că eu nu sunt oprit de la a predica și că dacă un pastor baptist mă invită să predic în biserica păstorită de el nu încalcă nici o interdicție!

Atacurile de atunci încoace prin internet nu sunt făcute oficial, ci sunt opinii particulare ale unor teologi sau pastori care nu sunt de acord cu unele dintre pozițiile exprimate de mine. Noi trebuie să le respectăm dreptul la dezbatere în spațiul public. Desigur, deranjează stilul unora și, mai ales, atacurile la persoană.

Cât de mult mi-a afectat lucrarea aceste demersuri?  Pe mine personal, desigur, orice asemenea acțiuni mă dor, fiindcă sunt om. Dar ceea ce mă doare cel mai mult este că datorită unor asemenea atacuri unii credincioși nu se mai pot hrăni cu predicile și cu scrierile mele. De exemplu, un tânăr mi-a scris că toate cărțile mele, pe care i le-a cumpărat mama lui, le va scoate afară din casă.

Vă dați seama că este afectată (diminuată) lucrarea lui Dumnezeu care se face prin predicile, studiile și cărțile mele. Aceasta mă doare cumplit! Pentru aceasta detractorii mei își asumă o mare răspundere.

Dar ei nu încetează să fie frații mei și foștii mei colegi, sau foștii mei studenți. Eu nu încetez să-i iubesc, să-i stimez pentru înzestrările lor și pentru realizările lor, și să mă rog pentru ei!

NewsNet Creştin:  Este de apreciat faptul că, deşi aţi înregistrat în ultimul timp o serie de atacuri mediatice, unele dintre acestea fiind generate chiar de foşti apropiaţi de-ai dumneavoastră, nu aţi răspuns niciodată cu aceeaşi monedă, aţi evitat să folosiţi numele celor ce v-au denigrat. În urmă cu mulţi ani spuneaţi public că îi mulţumiţi Domnului pentru toţi cei ce vă “cioplesc”. Mai spuneţi şi astăzi, la vârsta de 80 de ani, acelaşi lucru? Şi, dacă nu suntem prea indiscreţi, spuneţi-ne, vă rugăm, cât de mare este totuşi suferinţa cauzată de astfel de atacuri?

Prof. Dr. Iosif Ţon: Cu multă vreme în urmă (cred că în 1979), am ținut o predică întitulată ”Pietrarii lui Dumnezeu”, spunând în ea că toti cei ce mă atacă și mă vorbesc de rău sunt, de fapt, unelte ale lui Dumnezeu prin care El mă face să fiu mai umil, mai rezervat, mai atent cu alții, mai bun. Acum, după 35 de ani, vă pot spune că Dumnezeu a permis să se mai ridice de atunci încoace mulți ”pietrari” care  continuă să mă ”cioplească”. Dar, după atâtea studii despre bunătatea lui Dumnezeu și constatând că Dumnezeu este bun, totalmente bun și întotdeauna bun,  trebuie să mă corectez și să spun că pe pietrarii acestia nu-i ridică și nu-i mânuiește Dumnezeu, ci ”cel rău”.

Acum, orice lovituri cu dalta dor, uneori dor teribil. Dar știind că, în bunătatea Lui, Tatăl meu ceresc întotdeauna combină totul pentru binele meu (Rom.8:28), pot să-I mulțumesc și pentru suferințe, fiindcă ele lucrează pentru mine ”o greutate tot mai mare de slavă” (2 Cor. 4:17). Deci, lăsați pietrarii să lovească cu daltele lor, fiindcă ei lucrează pentru mine: pentru răsplata mea mare în ceruri, așa cum ne promite Domnul Isus  în Matei 5: 11-12.

NewsNet Creştin:  În diferite ocazii, în scris sau prin viu grai, în direct sau prin intermediul diverselor înregistrări, aţi făcut publică convingerea dumneavoastră legată de credinţa în vindecări şi minuni pe care Domnul le poate săvârşi şi în aceste vremuri. Atât în materialele prezentate, cât şi în disputele de tot soiul create pe marginea acestei convingeri, aţi căutat întotdeauna să aduceţi argumente, să explicaţi cu detalii, să nu vă limitaţi doar la afirmaţii fără acoperire. Se pare însă că, deşi foarte mulţi credincioşi acceptă realitatea vindecărilor şi minunilor divine în aceste vremuri, sunt totuşi destui lideri creştini care nu agrează această abordare, aleg să tacă, iar unii dintre aceştia se angajează în tot felul de polemici, contestând folosul teologiei pe care o împărtăşiţi. Cum comentaţi acest lucru?

Prof. Dr. Iosif Ţon: Teologii creștini se împart în trei grupuri: (1) Teologii liberali, care nu cred în minuni și vindecări miraculoase, spunând că ele nu s-au întâmplat nici în timpurile biblice și nu se întîmplă nici acum; (2) O parte dintre teologii evanghelici care cred că minuni și vindecări miraculoase s-au întâmplat în vremurile biblice, dar au încetat să se mai întâmple odată cu încheierea scrierii Noului Testamnent; și (3) O altă parte a teologilor evanghelici care cred că minunile și vindecările prin credință au loc și astăzi.

Dumnezeu este Cel care ne dă libertatea de alegere. Noi trebuie să respectăm  această libertate pentru toți. Eu personal am ales să mă încadrez în categoria a 3-a, fiindcă am ajuns la concluzia că toate datele biblice, istorice și practice m-au convins că aceasta este cea adevărată.

NewsNet Creştin:  În general, cei mai mulţi oameni care ating vârsta dumneavoastă de 80 de ani sunt resemnaţi cu neputinţele specifice bătrâneţii şi cel mai adesea îşi găsesc energie doar pentru depănarea amintirilor şi eventual, pentru oferirea unor sfaturi înţelepte celor din familie sau din imediata apropiere. Pentru că dumneavoastră sunteţi totuşi o excepţie şi, aşa cum menţionam mai sus, aveţi încă o viaţă dinamică, spuneţi-ne, vă rugăm, care sunt proiectele pe care le aveţi şi pe care le doriţi realizate şi după frumoasa vârstă de 80 de ani?

Prof. Dr. Iosif Ţon: Referitor la faptul că sunt atât de activ la vârsta de 80 de ani, îmi aduc aminte că prin 1975, la sediul securității din Ploiești, când un ofițer m-a amenințat că mă omoară, i-am răspuns astfel: ”Domnule, atâta timp cât Dumnezeul meu are de lucru cu mine aici pe pământ, dumneavoastră nu mă puteți atinge; când El va decide să mă cheme sus, nu contează prin ce mijloace mă va duce: un microb, un atac de inimă, sau glonțul dumnevoastră!” Un răspuns similar am și astăzi: ”Atâta timp cât Dumnezeu mai are de lucru cu mine aici pe pământ, nici o boală și nici un accident nu mă poate atinge!”

Dumnezeu îmi dă idei noi, descoperiri noi, proiecte noi. Fiindcă sunt ale Lui, El are grijă să fiu sănătos și plin de putere. Și atâta timp cât El îmi arată aceste lucruri noi, eu sunt pasionat pentru realizarea lor! Și pasiunea și bucuria și entuziasmul sunt generatoare de sănătate.

Trebuie să o menționez aici pe prea-aleasa și scumpa mea soție, Elisabeta. De aceeași vârstă cu mine, ea este și mai activă și mai dinamică. Ea se îngrijește excepțional de mine și îmi interzice să spun că sunt bătrân sau că sunt obosit, fiincă nici ea nu spune așa ceva. Pasiunea ei pentru Domnul Isus și pentru sfințenie este cu totul ieșită din comun. Suntem căsătoriți de 55 de ani, și  contribuția ei la tot ceea ce sunt și fac este  inestimabilă.

Trebuie să menționez și contribuția substanțială a fiicei noastre Dorotea și a soțului ei Oliver la lucrarea pe care o face Dumnezeu prin mine. Copiii lor,  Joseph-Michael (12 ani) și Olivia (10 ani) sunt și ei o delectare.

Proiectul pe care mi l-a dat Domnul la începutul acestui an, a fost să scriu cartea ”Bunătate, dreptate și adevăr”. Cu toate că nu este chiar terminată, voi începe zilele acestea să o public sub formă de serial în formă electronică, pe site-ul meu, iosif-ton-mesaje.eu și, probabil, pe încă un blog, portal sau site care, eventual, mi se oferă. 

NewsNet Creştin: Mulţumindu-vă pentru amabilitatea de a răspunde în mod generos întrebărilor noastre, cât şi pentru privilegiul de a vă putea ura pe această cale “La mulţi ani binecuvântaţi!”, vă rugăm, la finele acestui interviu, să vă simţiţi liber în a transmite cititorilor noştri orice altceva, ceea ce consideraţi că ar fi oportun să fie cunoscut despre persoana şi lucrarea dumneavoastră sau ceea ce poate aţi fi dorit să fiţi întrebat şi noi n-am îndrăznit ori pur şi simplu, ne-a scăpat. Chiar şi numai un gând, o dorinţă, o sugestie...

Prof. Dr. Iosif Ţon: Mulțumind conducerii portalului NewsNet Creștin pentru generoasa lor ofertă  să-mi ia acest interviu, iată care este mesajul meu adresat tuturor cititorilor noștri:

Scopul principal al Domnului Isus este să producă oameni buni, așa cum Dumnezeu este bun și, prin aceștia, să producă o societate umană caracterizată prin bunătate. Pentru aceasta, El are un singur instrument: învățătura Lui, tot în termeni biblici, sabia Cuvântului lui Dumnezeu. Pentru fiecare dintre voi, mesajul meu este prin cuvintele apostolului Pavel: ”Fiți buni unii cu alții!” (Efeseni 4:32).  

Pentru toate bisericile care mai primesc un cuvânt de la mine, mesajul meu este: Transformați-vă în școli ale bunătății. Numai atunci vom învăța națiunea română ”să păzească tot ce ne-a poruncit” Domnul nostru Isus (Matei 28:19-20). Numai atunci vom fi agenți ai Împărăției lui Dumnezeu!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.