După 7 ani de existenţă, cu peste 31 000 de postări, cu peste 50 de milioane de vizualizări (50 025 543 la 29.09.2020), cu peste 55 000 de abonaţi la newsletter-ul zilnic, cu un record de 197.071 accesări într-o singură zi, devenind astfel portalul de ştiri creştine din România cu cea mai rapidă creştere şi cu cele mai multe vizualizări, părăsim platforma Blogger şi:

̶S̶u̶n̶t̶e̶m̶ ̶î̶n̶ ̶c̶o̶n̶s̶t̶r̶u̶c̶ţ̶i̶a̶ ̶u̶n̶u̶i̶ ̶s̶i̶t̶e̶ ̶p̶r̶o̶f̶e̶s̶i̶o̶n̶a̶l̶,̶ ̶a̶d̶a̶p̶t̶a̶t̶ ̶c̶e̶r̶i̶n̶ţ̶e̶l̶o̶r̶ ̶t̶e̶h̶n̶o̶l̶o̶g̶i̶e̶i̶ ̶m̶o̶d̶e̶r̶n̶e̶

̶A̶n̶g̶a̶j̶ă̶m̶ ̶̶̶r̶̶̶e̶̶̶d̶̶̶a̶̶̶c̶̶̶t̶̶̶o̶̶̶r̶̶̶i̶̶̶ ̶̶̶ ̶ş̶i̶ ̶c̶o̶r̶e̶s̶p̶o̶n̶d̶e̶n̶ţ̶i̶ ̶̶̶r̶̶̶e̶̶̶g̶̶̶i̶̶̶o̶̶̶n̶̶̶a̶̶̶l̶̶̶i̶̶̶ ̶̶̶ ̶ş̶i̶ ̶d̶i̶n̶ ̶d̶i̶a̶s̶p̶o̶r̶a̶ ̶r̶o̶m̶â̶n̶ă̶

Încheiem parteneriate cu noi publicaţii şi site-uri de media

duminică, 23 februarie 2014

Prof. Ioan Panican – stare de vorbă cu președintele Traian Băsescu

Iubiţi fraţi,
    Prin îndurarea Domnului, ne apropiem de sfârşitul lunii a doua a anului 2014, un an de strâmtorare şi durere, după cum ne-a făcut Domnul de cunoscut. Dacă societatea, în care ne este dat să trăim, se îndepărtează tot mai mult de Dumnezeu, atunci nu ne putem aştepta decât la lucruri rele.
          Prin harul Domnului, în urmă cu o săptămână, am avut o foarte însemnată stare de vorbă cu Preşedintele României, Domnul Traian Băsescu.
          Cel mai important lucru, pentru noi toţi, este să ne pregătim în vederea evenimentelor ce ne stau înainte, şi să ne pregătim în vederea întâlnirii cu Domnul. Amos 4:12  „De aceea îţi voi face astfel, Israele, şi fiindcă îţi voi face astfel, pregăteşte-te să întâlneşti pe Dumnezeul tău, Israele!”
          Ne-am născut în România şi avem mari responsabilităţi faţă de poporul român. Unii ne-am născut a doua oară în ţara aceasta, şi avem responsabilităţi încă mai mari faţă de ea.
          Suntem chemaţi, parcă mai mult ca odinioară, să stăruim în rugăciune cu un cuget curat înaintea Creatorului pentru ţara noastră, pentru cei înălţaţi în dregătorii. Se cere unitate, curăţire şi apropiere de Domnul.
          “Lucrul acesta este bun şi bine primit înaintea lui Dumnezeu…”
          Să citim cu multă atenţie cuvintele Sfintelor Scripturi, scrise în epistolele ap. Pavel către Timotei şi Efesenilor.
          1 Timotei 2:1-4  „Vă îndemn, deci, înainte de toate, să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţumiri pentru toţi oamenii, pentru împăraţi şi pentru toţi cei ce sunt înălţaţi în dregătorii, ca să putem duce astfel o viaţă pacinică şi liniştită, cu toată evlavia şi cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun şi bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului.
          Efeseni 6:12  „Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti.
          Cine zice că trăim vremuri de trezire şi de har minte. Trăim vremuri de criză, atât în lume cât şi în Biserică, trăim vremuri de luptă şi de pregătire de luptă. Ştiţi îndemnul Scripturii: Să luptăm lupta cea bună a credinţei!
           Mila şi îndurarea Domnului să fie peste noi toţi!
          Cu dragoste, Ioan Panican                                              Februarie 2014

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.