miercuri, 19 aprilie 2017

† Contestație adresată Cultului Penticostal din România privind cazul pastorului Florin Ianovici

Către Cultul Creștin Penticostal
        Prin prezenta, vă aducem la cunoștință faptul că suntem profund dezamăgiți de subiectivismul aplicat în deciziile  Cultului Crestin Penticostal referitoare la Pastorul Florin Ianovici.
 În cadrul acestei decizii de suspendare , pe care o contestăm în mod categoric, considerăm că a fost încălcat Statutul de Functionare și Organizare a Cultului Creștin Penticostal, art.71, alin. (8), lit. (f) , Comitetul Executiv al Cultului Creștin Penticostal a și cercetat  a și propus suspendarea și a aplicat-o, trecând peste conducerea Comunității Regionale București, care nu a elaborat nicio propunere de suspendare și nici nu a fost consultată în vederea acesteia, neexistând nicio mustrare scrisă din partea Comunității Regionale București și nicio propunere din partea Comitetului sau a Bisericii Penticostale „Betel”, București.
        Această sfidare manifestată față de Conducerea Comunității Regionale București nu este una singulară, întrucât și în cazul pastorului Nicu Oros, a fost depusă o plângere împotriva comportamentului său, care a fost suspendat în mod repetat, semnată de aprox. 100 de slujitori din cadrul Comunității Regionale București și peste 100 de membri din Biserica Penticostală „Filadelfia” București, în vederea revocării acestuia din slujba de pastor, plângere asupra careia nu am primit nicio informare, ba dimpotriva a fost repus în slujba de pastor principal, fără monitorizare, fără restricții de a iniția evanghelizări sau alte condiții de a colecta fonduri financiare precum au fost impuse Pastorului Florin Ianovici.
In urma ridicării suspendării, din punctul nostru de vedere, aceste conditionări impuse de către Comitetul Executiv Pastorului Florin Ianovici,  sunt arbitrare, impunându-se restricții care contravin principiilor Sfintei Scripturi și care nu comportă vreun beneficiu de natură spirituală, ci, mai degrabă,  in defavoarea membrilor Bisericilor Penticostale din cadrul Cultului Creștin Penticostal.
Potrivit Statului de Funcționare și Organizare a Cultului Creștin Penticostal, art.42 , Adunarea Generală a Bisericii, stabilește prin vot, pastorul coordonator, cât și ceilalți pastori, nicidecum Comitetul Executiv al Cultului. In situația de față, Adunarea Generală a Bisericii nu a fost consultată, nici înaintea suspendării, nici ulterior ridicării suspendării, fără a fi apreciată calitatea de membru în Cultul Penticostal,  a celor aprox. 1400 de persoane din cadrul Bisericii „Betel”, București.
Considerăm că aceste decizii generează în mod direct, atât divizarea Comunității Regionale București, cât și a Cultului Creștin Penticostal.
        În concluzie, luând în calcul considerentele enunțate anterior, solicităm în mod urgent reanalizarea situației Pastorului Florin Ianovici și  punerea în toate drepturile, eliminându-se  vreo restricție anterior menționată.
Totodată, dorim ca în spiritul respectării Statutului de Funcționare și Organizare a Cultului Creștin Penticostal,  Adunarea Generală a Bisericii „Betel” să aleagă pastorul coordonator,  pentru a nu se ajunge la consecințe de natură a  determina atât plecarea Pastorului Florin Ianovici din Cultul Penticostal, cât și altor  biserici din cadrul Cultului Penticostal.

  • Această contestație adresată Cultului Creștin Penticostal a fost semnată de către 90 de slujitori din Cultul Creștin Penticostal, dintre care : 18 pastori, 24 de presbiteri, 39 de diaconi, 9 membri in Comitetele Bisericilor.
  • NewsNet Creștin confirmă autenticitatea acestui demers depus la sediul Cultului Penticostal din România.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.