luni, 25 noiembrie 2019

Alin Jivan 🔴 Un gând care ne îndeamnă la reflecție...


Știmați creștini! Alegerile au trecut, dar faptele noastre au rămas.

După ce am urmărit mai multe postări ale credincioșilor evanghelici, în tot timpul campaniei electorale, am rămas profund dezamăgit. Unii dintre ei s-au comportat execrabil, condamnabil.

Am văzut în ei toate aceste trăsături de caracter pe care le descria Pavel cu mult timp înainte.

Pavel nu vorbește despre cei care trăiesc în sălbăticie și care nu au acces la civilizație, ci îi caracterizează pe cei ce-și spun credincioși în zilele din urmă.

Găsim aici o înfricoşătoare înfăţişare a creştinătăţii apostate, un nou păgânism ce se deghizează sub numele de creştinism.

Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Căci oamenii vor fi: (...)

Deci, cei ce-și spun credincioși în zilele din urmă, sunt:

Iubitori de sine - egoişti, vanitoşi şi egocentrici.

Iubitori de bani - lacomi după bani, avari.

Lăudăroşi - folosind cuvinte pompoase şi plini de sine.

Mândri - aroganţi, orgolioşi, înfumuraţi.

Insultători (în engleză: hulitori) - vorbitori de rău, folosind un limbaj murdar, cuvinte grele, „spurcaţi la gură", dispreţuitori, insultători.

Neascultători de părinţi - răzvrătiţi, ieşiţi de sub control, necuviincioşi.

Nemulţumitori - ingraţi, fără simţ de apreciere.

Fără evlavie - profani, ireverenţioşi, oameni pentru care nimic nu e sfânt.

Neiubitori - cu inima împietrită, duri, nesimţitori din fire, insensibili.

Neiertători - implacabili, refuzând să se împace, refuzând eforturile în direcţia reconcilierii.

Defăimători - care răspândesc zvonuri şi ştiri false, maliţioase.

Neînfrânaţi - oameni cu pasiunile dezlănţuite, fără stăpânire de sine, desfrânaţi şi destrăbălaţi.

Brutali (neîmblânziţi) - sălbatici, neprincipiali.

Dispreţuitori de bine - care urăsc tot ce e bine şi pe toţi cei buni; care se opun cu desăvârşire la tot ce este bine, în orice formă.

Trădători - insidioşi, duplicitari.

Încăpăţânaţi (în versiunea română: obraznici) - tari la cerbice, care nu cedează, care vor să li se facă totdeauna pe plac, repeziţi.

Îngâmfaţi - înfumuraţi, găunoşi, plini de pretenţii deşarte.

Iubitori mai mult de plăceri decât de Dumnezeu - cei ce iubesc plăcerile senzuale, dar nu pe Dumnezeu.


Pe dinafară, oamenii aceştia par religioşi, făcând caz de creştinismul lor, dar acţiunile lor sunt mai grăitoare decât cuvintele lor. Prin comportarea lor ne-evlavioasă, ei demonstrează că trăiesc o minciună. Nu este nici o dovadă a puterii lui Dumnezeu în viaţa lor. Chiar dacă s-a produs o anumită reformă în viaţa lor, nu a existat o regenerare adevărată, o autentică naştere din nou.

De toţi aceşti oameni Timotei este îndemnat să se depărteze.

Alin Jivan

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.