luni, 18 iunie 2018

Lavinia Tec 🔴 Strategia Guvernului de educație parentală desființează familia...


Dupa ce l-au acuzat pe Președintele României ca se opune referendumului pentru redefinirea familiei in Constituție, susținând ca apara familia tradiționala, Guvernul PSD-ALDE a pus in dezbatere publica strategia naționala de educație parentala 2018-2025, in care aproape ca desființeaza familia tradiționala, ii tratează cu inferioritate pe cei care i-a folosit la marele miting pentru “MINE” si impune “înlăturarea stereotipiilor de gen”.

Este evident pentru orice cunoscător in materie ca ideologia LGBT fundamenteaza aceasta strategie. Ni se va impune in curând tuturor, parinti, educatori, profesori, medici, psihologi, preoți, funcționari, sa eliminam din vocabular “domnișoara”, “domnișor”, “”fetița/fata”, “băiat/băiețel”, “sora”, “frate”. Instituțiile, companiile publice si private vor fi obligate sa creeze toalete unisex. 

Parintii care se confrunta cu probleme sociale si economice vor fi obligați sa participe la programe de educație /formare parentala. In schimb, parintii care au bani, case, mașini si alte bunuri, consumatori de alcool si droguri, autori de abuzuri fizice/emoționale/sexuale, cu tulburări de comportament sau emoționale, nu vor avea nevoie de astfel de programe. Ei au bani si funcție si putere si asta garanteaza calitatea modelului parental. Asa rezulta. 

Lecturând materialul am sesizat ca cei bogați sunt prezumați ca nu au nevoie de educație parentala, in schimb cei săraci si cu mulții copii, da. Evident ca este ideologie. Cu implicații financiare. Sa nu va închipuiți ca cei săraci sunt putini si cei bogați sunt multi. Deci, se va înființa o adevarata divizie prin minister, remunerați din banii noștri, ai celor care muncim si ne plătim taxele. In ceea ce ii privește pe profesorii de anatomie, cred ca  vor trebui sa regândească  lecția privind identitatea sexuala, care, dupa cum stim, este data de ADN: cromozomii XX sau XY. Nu exista alta. 

Problemele pe care le ridica implementarea acestei strategii:
- statul intra cu forța legii in familie si iti impune sa-ti schimbi modelul parental pentru ca, cel tradițional, e periculos; adică viata de familie e controlată si modelată de stat; 
- libertatea religioasă si libertatea de exprimare urmează sa fie îngrădite, ca o consecință a aplicării acestei strategii;
- Se creează cadrul legal pentru schimbarea paradigmei sexualității la copii: disforia de gen,care este o tulburare mentală gravă, va fi tratată ca o orientare sexuala normala a copilului, ce va trebui susținută de familie si societate; copiii care suferă de o astfel de tulburare au mare nevoie de ajutorul medicilor si psihologilor, nu de încurajare in tranzitia spre un alt sex; desigur, adevarul asta nu se mentioneaza in strategie;
- Probabil ca in viitor se va introduce o noua rubrica in registrele de naștere, “genul neutru”. 

Ma întreb de ce tace Coaliția pentru familie, care lupta pentru familia tradiționala, acum criticata si desființată de guvernul PSD-ALDE? De ce nu isi propune sa facă miting impotriva guvernului pentru aceasta strategie care este o amenințare pentru familia tradiționala si pentru valorile creștine? De ce nu se discuta in mass-media despre pericolele aceastei strategii? Postarea mea se dorește a fi un semnal de alarma pentru cei care credem in valorile creștine pe care se fundamentează familia.

Mai jos găsiți cateva extrase din celebra “Strategia naționala de educație parentala 2018-2025”, propusă de Ministerul Educației, Guvernul PSD-ALDE (o găsiți pe site-ul MEN):

“Deseori,  noile  ideologii  promovate  în  special  în  domeniul  protecţiei  copilului  întâlnesc  mentalităţi conservatoare,  un  sistem  de  valori  ale  familiilor  ce  trebuie  regândit  în  contextul  unor  informații  noi cu  privire  la  nevoile  de  dezvoltare  ale  copiilor.  De  aceea,  familia  din  societatea  actuală  are  nevoie  din ce  în  ce  mai  mult  de  un  sprijin  extern  pentru  a  se  adapta  acestor  cerinţe,  în  condiţiile  în  care  părinţii reclamă  fie  o  incapacitate  de  gestionare  a  relaţiilor  cu  proprii  copii,  fie  rămân  ataşaţi  valorilor  care  sau  transmis  tradiţional  şi  pe  care  le  consideră  ca  fundamentând  modele  valide  de  relaţionare intrafamilială. Această  din  urmă  atitudine,  care  în  domeniul  educaţiei  parentale  reprezintă  şi  o  formă de  manifestare  a  reticenţei  părinţilor  în  ceea  ce  priveşte  participarea  la  cursuri  de  educaţie  parentală, este  prezentă  uneori  şi  în  discursul  profesioniştilor,  care  idealizează  familia  tradiţională,  pe  care  o consideră  drept  o  formă  perfectă  de  organizare.  “


  “A susţine  părinţii  în  interesul  superior  al  copilului înseamnă  a  crea  o  nouă  cultură  familială,  bazată  pe  dialog,  cunoaştere  şi  participare,  pe  de  o  parte,  şi a  facilita  cooperarea  între  profesionişti,  părinţi  şi  autorităţi  publice,  care  contribuie  la  educaţia  şi dezvoltarea  copilului,  pe  de  altă  parte. “

“Studiile recente ilustrează nevoia unei abordări diferențiate în funcție de capitalul educațional al părinților. Pentru părinții cu un nivel ridicat de educație și care sunt motivați să își dezvolte competențele parentale, informarea prin intermediul broșurilor sau a altor suporturi prin care se oferă informații scrise are rezultate în ceea ce privește modificările comportamentelor părinților față de copii și exersarea unor abilități parentale pozitive; în schimb, pentru părinții cu un nivel de educație mai scăzut, cu un model parental deficitar, care se confruntă cu probleme sociale și economice, este necesară o intervenție mai profundă: auto-ghidarea nu este suficient de eficientă.Participarea la programe de educație parentală a părinților are efecte pozitive asupra reducerii stressului parental și îmbunătățirii competențelor parentale.Utilizarea unei abordări interactive în cadrul programelor de educație parentală s- a dovedit a avea efecte benefice asupra consolidării noilor practici parentale.“

“Necesitatea unui  sistem  de  educaţie  parentală,  centrat  nu  numai  pe  educaţia  copilului,  ci  şi pe  îngrijirea  şi  protecţia  acestuia,  pe  stimularea  interesului  pentru  o  nouă  cultură  familială  şi pe  ideea  de  incluziune  socială,  deschis  tuturor,  inclusiv  tinerilor,  ca  viitori  potenţiali  părinţi. Mai  mult  decât  atât,  sistemul  de  educație  parentală  trebuie  să  vină  în  sprijinul  dezvoltării unor  principii  esențiale  ce  vizează  promovarea  drepturilor  omului,  respectul  pentru diversitate  și  încurajarea  activă  a  egalității  de  gen.“

“Principiul  egalității  de  șanse  între  femei  și  bărbați  și  promovării  diversității.  Dezvoltarea unui  sistem  de  educaţie  parentală  trebuie  să  integreze  în  mod  activ  principiul  egalității  de șanse  între  femei  și  bărbați,  promovând  o  implicare  crescută  a  bărbaților  în  programele  de educație  parentală.  In  acest  sens,  conținuturile  programelor  de  educație  parentală  trebuie elaborate  în  vederea  promovării  unei  implicări  egale  a  femeilor  și  bărbaților  în  creșterea  și îngrijirea  copiilor  și  încurajării  concilierii  între  viața  privată  și  cea  profesională.  Mai  mult decât  atât,  stilurile  parentale  trebuie  revizuite  din  perspectiva  relaționării  cu  copii  și înlăturării  stereotipiilor  de  gen,  care  influențează  traseele  de  viață  diferite  ale  fetelor  și băieților,  în  acord  cu  legislaţia  naţională  anti-discriminare  şi  cu  standardele  Naţiunilor  Unite şi  ale  Comisiei  Europene  în  acest  domeniu.“

Avocat Lavinia Tec

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.