duminică, 16 aprilie 2017

Lumina gloriei Cristosului înviat să strălucească pe fețele noastre!


Sărbătorind, cu bucurie şi evlavie adâncă, glorioasa Înviere a Domnului ne reafirmăm credința noastră în învierea Lui și învierea noastră. Dacă în momentele de grea suferință ucenicii Domnului au fost cuprinşi de întristare şi de teamă, încât unii s-au îndoit în credinţă, au fugit sau şi-au uitat pentru un moment ataşamentul promis mai înainte, vestea Învierii Sale din morţi, încredinţarea că El este viu şi că mormântul este gol, le-a umplut inima de o bucurie negrăită.

Această bucurie a fost mereu prezentă în sufletele lor şi n-au încetat să o predice în lume. Învierea le-a deschis mintea să perceapă adevăratul înţeles al Sfintelor Scripturi, să înteleagă mai limpede cuvintele rostite de Domnul Cel înviat, la frângerea pâinii în Emaus, pe ţărmul mării Tiberiadei şi în alte arătări, până la înălţarea Sa la cer.

Astăzi, noi suntem martori ai Învierii Lui Cristos și avem misiunea ca, prin cuvânt, viaţă curată şi dragoste jertfitoare pentru toţi oamenii, dar mai ales pentru cei în suferinţă sufletească şi trupească, să fim martori ai Învierii lui Cristos. Fie ca lumina gloriei Cristosului înviat să strălucească pe fețele noastre în așa fel încât cei care ne privesc să-L vadă pe Cristos în noi!

Cristos a înviat!

Samy Tuțac

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.