miercuri, 19 septembrie 2018

Iacob Berghianu 🔴 Referendumul pentru Familie din România - ”frumos la vremea lui” !


”Toate își au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui... Orice lucru El (Dumnezeu) îl face frumos la vremea lui.”
Eclesiastul 3: 1;11/a
Unul dintre cei mai fermi politicieni în susținerea și promovarea demersului Referendumului solicitat de către Coaliția pentru Familie și de cei peste trei milioane de români, d-l Senator Titus Corlățean, a folosit mereu citatul biblic prezentat mai sus, inclusiv în discursul ținut cu ocazia acordării votului decisiv din Senatul Romaniei. 

Folosind acest citat, domnia sa și-a exprimat încrederea că Dumnezeu Însuși este implicat și rămâne în controlul demersului constituțional privind căsătoria heterosexuală, monogamă. 

Ei bine, pornind de la interesanta subliniere de mai sus, am avut un motiv în plus să reflectez asupra aplicabilității afirmației biblice în discuție în cazul Referendumului Românesc. 

Astfel că am privit cu atenție la DATA REFERENDUMULUI: 6-7.10.2018 !!! Dacă pentru cei care nu au nicio inițiere în numerologia biblică, înșiruirea de cifre de mai sus nu are nicio altă relevanță decât cea de ordin calendaristic, în ce mă privește, analizând cifrele în discuție prin prisma semnificației lor biblice, am ajuns uimit (uimire pe care v-o împărtășesc) de frumusețea adevărurilor încapsulate în ”vremea”/data Referendumului Românesc. 

Concret, am descoperit câteva mesaje extrem de interesante și semnificative, în cifrele datei/datelor calendaristice, privind: protagoniștii evenimentului; esența profundă a Referendumului; acțiunea concretă implicată; opțiunile profunde avute în vedere și, în cele din urmă, impactul pentru viitor al reușitei acestui eveniment istoric, astral, pentru România. 

I. PROTAGONIȘTII sau ACTORII REFERENDUMULUI 

Dacă privim la cifrele care indică zilele programate pentru plebicist, vom putea constata că atât Omul, simbolizat prin cifra 6, cât și Dumnezeu, simbolizat prin cifra 7, cifra perfecțiunii divine, sunt implicați în evenimentul în discuție! Analizând tot ceea ce s-a petrecut în legătură cu acest demers, în contextul împotrivirii înverșunate a Celui Rău prin unii oameni folosiți, conștient sau inconștient, de către acesta, putem trage concluzia fermă că, într-adevăr, alături de aportul uman, al oamenilor de bine, implicarea divină a fost în mod evident prezentă. Dar, desigur, implicarea umană și, mai ales, cea divină vor fi dovedite, mai ales și în mod decisiv, prin finalizarea cu succes a Referendumului pentru Familie! 

II. ESENȚA REFERENDUMULUI 

Se poate observa, în partea centrală a datării calendaristice, cu referire la luna octombrie, cifra 10, cifră care ne vorbește, în modul cel mai clar cu putință, despre centrul, focusul sau ESENȚA Referendumului pentru Familie din România!! Adevărul încapsulat în cifra 10, aflată în ”centrul vremii”, a datării calendaristice hotărâte de Dumnezeu pentru Referendum, poate fi descoperit și devoalat înțelegând dubla valență a acestei cifre în numerologia biblică, astfel: a.) 10 – este cifra Ordinii Morale Divine, stabilite de Dumnezeu pentru Umanitate, ordine care-și are fundamentarea pe celor 10 porunci, pe Decalog; b.) 10 – este și cifra ce reflectă Ordinea Divină, Normalitatea în Creație, fie și numai dacă ne gândim la faptul că avem câte 10 degete la mâini și la picioare; o abatere de la această alcătuire indicând deviația de la dat-ul creaționist divin. 

În consecință, ESENȚA demersului constituțional românesc, departe de a reflecta poziția unor ”fanatici religioși”, reprezintă o recunoaștere și o poziționare a românilor în raport cu Însuși DUMNEZEU, cu Moralitatea și cu Normalitatea ca Norme Divine Prestabilite, valabile pentru întreg neamul omenesc. Ar fi folositor să se înțeleagă, în consecință, că cine se împotrivește acestui demers istoric, astral, de o neasemuită importanță pentru români, are de-a face cu Dumnezeu, Creatorul, Legiuitorul Moral și Judecătorul Suprem al Universului! 

III. ACȚIUNEA, OPȚIUNILE ȘI IMPACTUL REFERENDUMULUI 

Să trecem, acum, la ultima grupă de cifre, cu referire la anul de grație 2018. Mai întâi, vom observa cifra 2, care este cifra ce exprimă, printre altele, diviziunea, divergența, posibilitatea poziționării distincte vis-a-vis de ceva sau de cineva. Și acesta este adevărul. 

Dumnezeu, ca și legislația omenească actuală, în virtutea liberului arbitru, permite oamenilor să ALEAGĂ, să se poziționeze așa cum doresc în raport cu orice, inclusiv cu întrebarea care face obiectul Referendumului. Și este frumos și bine că omul poate să-și exercite dreptul de a alege, numai că, atenție!, ”alegerile noastre vorbesc despre noi”, ne arată cine suntem, de fapt! Mergând mai departe, putem observa cu uimire că următoarele cifre 0 și 1 ne indică alegerile și mai profunde care există în spatele poziționării prin DA sau NU privitor la căsătoria naturală. 

Cifra 0 indică non-valoarea, deșertăciunea, nihilismul existențial, pe omul fără de Dumnezeu, despre care Biblia spune: ”Nimic (ZERO!) sunt fiii oamenilor!” Prin contrast, Cifra 1, Marele UNU, este Cifra lui Dumnezeu, Cel Indivizibil, Nedependent de altcineva sau de altceva, Cel din Care, prin Care și pentru Care sunt toate lucrurile. Și să mai observăm că tot cifra 1 indică Valoarea, Semnificația, Înțelepciunea, Sensul, Finalitatea. Așa că, în prag de Referendum, avem a ne pune marea întrebare: Ce vom alege? Zero sau UNU? 

Invențiile absurde și degradante ale omului manipulat de Satan, care se mândrește că este înțelept, dar care are ”mari probleme”, sau alegem adevărurile veșnice și imuabile ale Ființei Supreme, Îl alegem pe Însuși Creatorul Universului și pe Isus Hristos, Mântuitorul? 

IV. ALEGÂND BINE, AVEM ȘANSA UNUI NOU ÎNCEPUT 

Ultima cifră, din înșiruirea de cifre analizate sub raportul semnificației biblice, este 8. Iar această cifră, conform numerologiei biblice, este Cifra unui Nou Început! După ce se consumă cele 7 zile ale săptămânii așa cum a lăsat-o Dumnezeu, cea de-a opta zi indică spre un nou început, reflectat clar în Sfânta Scriptură. Astfel că, votând corect la Referendum, ne vom poziționa corect față de Dumnezeu, față de Legile Sale și față de Coroana Creațiunii Divine -Omul, având șansa unui nou început în reconstrucția României, sub aspect moral-spiritual, în primul rând, și apoi și sub și aspect instituțional, legislativ, economic și social. Dumnezeu să ajute României prin aducerea atât de necesarului ÎNCEPUT! 

V. SĂ NU REEDITĂM TRAGEDIA DE ODINIOARĂ A EVREILOR 

Isus Hristos, acum aproape 2000 de ani, coborând pe Muntele Măslinilor, s-a adresat Ierusalimului, printre lacrimi, spunând următoarele cuvinte: ”Dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea! Dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste zile...” Și știm, cei mai mulți, ce s-a întâmplat la anul 70 d.H., și mai târziu, în istoria atât de tragică a poporul iudeu. Mântuitorul, tot în Evanghelia după Luca, la capitolul 19, explică, în final, motivul ajungerii la tragedia națională evreiască, spunând: ”pentru că n-ai cunoscut vremea în care ai fost cercetată.” ! 

Să observăm așadar că, prin Referendumul pentru Familie, precum odinioară Israelului, Dumnezeu îi dăruiește României o vreme specială de har, o splendidă VREME A CERCETĂRII, A VIZITĂRII DIVINE, de o importanță covârșitoare. Vremea, în grecește Kairos, înseamă și Oportunitate. Ștefan Zweig, autorul cărții, ”Orele astrale ale Omenirii”, ar numi evenimentul pe care îl avem înainte: ”Referendum 6-7.10. 2018 - Ora Astrală a României Moderne”! 

La 100 de ani de la miracolul românesc al Marii Uniri, avem șansa reeditării unui astfel de miracol, sub raportul demnității naționale și al apartenenței și dependenței românilor de Dumnezeu. 

Evreii de odinioară n-au dat curs așteptării divine cu privire la ei, cu cinsecințe atât de tragice până în zilele noastre. Ce vom face noi, românii, cu Referendumul pentru Familie?! 

Plebiscitul pentru căsătorie este un moment istoric, astral. El reprezintă hârtia de turnesol, nu doar a democrației, ci mai ales a structurii moral-spirituale a poporului român, a Creștinătății cu care ne lăudăm. Fie ca, acum ori niciodată, să înțelegem chemarea și favoarea divină care ni se fac și să acționăm în consecință! 

În acest fel, frumusețea reflectată în data, sau ”vremea Referendumului” va fi dublată, și acesta este lucru cel mai important, printr-o reușită a unui demers de apărare a ființei naționale, dar și a fiecărei familii în parte, cât și a generațiilor viitoare, atrăgând binecuvântarea divină asupra noastră. Așa să fie! Doamne binecuvântează România și pe toți românii! Amin!

VI. ”COINCIDENȚA CIFRICĂ A REFERENDUMULUI” ESTE UN PRIVILEGIU!

Subliniez că mica analiză de mai sus care emite concluzia existenței unei corepondențe între frumusețea ”vremii Referendumului pentru Familie din România” și frumusețea simbolisticii cifrelor care alcătuiesc data calendaristică în care are loc acest eveniment nu este, cu necesitate, valabilă întotdeauna. ”Lucrul făcut, de către Dumnezeu, frumos la vremea lui” poate însemna și înseamnă, cu certitudine, mult mai mult decât reflectarea frumuseții evenimentului pe planul datării calendaristice. Dar când și această reflectare are loc, cum am arătat mai sus, implicarea divină în eveniment este cu atât mai uimitoare, e un privilegiu, și este și mai demnă de a fi tratată cu maximă responsabilitate. 

VII. CÂND ROMÂNIA REEDITEAZĂ AFIRMAȚIA: PE AICI NU SE TRECE!” 

Votul decisiv din Senatul României a avut loc, la 11.09.2018, la exact 17 ani, de la ziua atacului asupra turnurilor gemene din Statele Unite ale Americii. Imediat după ”9.11” american, am asistat la comunicarea rezultatelor unui sondaj Galup, prin care americanii erau întrebați dacă vor să-și păstreze drepturilor și libertăților cetățenești de până atunci, cu riscul să mai aibă parte de astfel de acte de terorism, sau, dimpotrivă, sunt de acord ca acele drepturi și libertăți să fie restrânse spre a fi ”safe”, în siguranță. 

Și am fost uimit să constat cum teroarea și frica pot conduce la acceptarea unor stări de lucruri la care nimeni nu s-ar fi gândit cu privire la poporul american! Ei bine, restrângerile programatice de drepturi au continuat, în America și în lume, ajungându-se ca la noi să se spună, de către un ministru al justiției de tristă amintire, că acestea ”sunt un lux”!?!... 

Prin deciziile luate de Parlamentul și de Curtea Constituțională ale României, și, în cele din urmă de Poporul Român, se afirmă clar și răspicat, în ciuda imenselor presiuni, șantaje și amenințări: ”Restrângerea drepturilor și libertăților cetățenești are o limită: propria conștiință, luminată de Dumnezeu; Familia și Însuși Dumnezeu! 

Apărarea vieții naturale și împlinite a familiilor românești și libertatea de conștiință, libertatea de a crede în Dumnezeu, sunt deasupra oricărei dispute și presiuni! PE AICI NU SE TRECE!, cum au spus bravii soldați români la Mărășești.” 

Iată așadar că, prin aceste poziționări astrale, modesta, corupta și nesemnificativa Românie, cum o privesc unii, poate avea și are un cuvânt de spus în concertul națiunilor lumii, intrându-și în obiectivele de destin istoric pregătite de Dumnezeu pentru ea! Așa să fie! 

Doamne ajută! Doamne, dă izbândă! Binecuvântat să fie cel care vine și votează în Numele Domnului!!! 

Iacob Berghianu, Realizator Credo TV

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.