sâmbătă, 13 ianuarie 2018

Ana - Corina Săcrieru 🔴 Despre opinia Avocatului General în cauza Coman contra României

Consecințele hotărârii pe care o va pronunța Curtea în aceasta cauză depășesc cu mult definiția căsătoriei pentru că problema esențială de drept pusă în discutie este ce efecte are într-un stat din UE o situație juridică născută într-un alt stat şi care nu s-ar fi putut legal naște in statul gazdă (exemple: poligamia, vârsta legală pentru căsătorie, căsătoria cu un minor, etc). 

Am analizat de curând care a fost punctul de vedere asupra cauzei Coman, emis de Biroul Regional al Înaltului Comisar ONU (https://www.juridice.ro/…/termenul-de-soti-este-gender-neut…). Subliniam atunci cele două elemente de observat aduse de acest punct de vedere și, în special acela că instanțele de judecată nu ar trebui să țină seama de lege atunci când aceasta este discriminatorie în sensul că prevede situații juridice distincte.
Acum a fost publicată opinia Avocatului General în aceeași cauză.
Cu privire la aceasta, în primul rând este de remarcat faptul că nu este adevărată susținerea vehiculată în sensul că, in general, CJUE ar pronunța hotărârile in conformitate cu opinia Avocatului General.
Jurisprudența Curții demonstrează că aproape jumătate din hotărârile sale nu au fost in conformitate cu opinia Avocatului General care este una consultativă, Curtea nefiind, de aceea, ținută de ea.
Mai mult, au existat cauze în care opinia însăși a fost contradictorie (https://www.ejiltalk.org/headscarves-and-the-court-of-just…/) in sensul că instituția Avocatului General a prezentat două opinii diferite asupra aceleiași probleme deduse judecății.
De asemeni este de subliniat faptul că opinia prezentată in cauza Coman recunoaște competenta națională a statelor membre UE de a defini instituția căsătoriei si familiei, dar sugerează că o definiție a căsătoriei ca fiind doar între un bărbat si o femeie ar fi învechită (outdating). Or, atingerea adusă competentei naționale a unui stat de a defini o instituție este contrară înseși Directivei privind dreptul la liberă circulație care prevede că recunoașterea acestui drept se face în acord cu legea națională. Practic, ceea ce afirmă opinia este că respectarea dreptului la liberă circulație ar trebui să determine redefinirea termenului de soți, mai presus de competența națională a statelor membre.
Această abordare pune în discuție însăși măsura în care mai subzistă competența națională a unui stat de a-şi defini o instituție in ansamblul Uniunii Europene care are la bază tocmai respectarea acestui principiu.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.