vineri, 26 decembrie 2014

✡ Cine sunteţi dumneavoastră, domnule Rabin David Nagy? - interviu

NewsNet Creștin: Domnule Rabin David Nagy, portalul NewsNet Creștin vă este îndatorat pentru generozitatea și promptitudinea cu care ați răspuns solicitărilor noastre din acest an de a scrie pentru cititorii noștri câteva explicații privind sărbătorile majore evreiești, evenimente pe care noi le-am publicat întotdeauna cu convingerea mărturisită că acestea au o semnificație importantă și pentru creștini. Acum, la acest sfârșit de an, ne-am gândit că ar fi benefic pentru cititorii noștri să cunoască ceva mai mult despre lucrarea și gândirea dumneavoastră și, înainte de a vă solicita mai multe detalii despre acestea, spuneți-ne, vă rugăm, cine sunteți dumneavoastră domnule Rabin David Nagy? Spuneți-ne, atât cât doriți, câteva amănunte din biografia dumneavoastră.

Rabin David Nagy: Vă mulțumesc pentru această oportunitate și sper că aceste informații să fie spre folosul tuturor cititorilor publicațiilor dumneavoastră, și nu numai, pentru a ne cunoaște mai bine. Eu m-am născut în Oradea, în România anilor de după 70 (nu aș menționa anul exact din motive de intimitate), din mamă evreică (doar așa este considerat cineva evreu în iudaism), dar într-o familie în care nu se practica religia sau credința, acest lucru întărind veridicitatea experiențelor supranaturale de care am avut parte încă de la vârsta de 4 ani. Aceste experiențe pe care le voi face publice poate cu o altă ocazie, dat fiind natura lor supranaturală și faptul că mulți nu le-ar înțelege sau ar putea fi răstălmăcite, mi-au întărit chemarea actuală primită de la Adonay Elohey Israel (Domnul D-zeul lui Israel) prin Adon Yeshua HaMashiach (Domnul Iisus Christos). Important este că, la vârsta de 18 ani am ajuns să cred în mod personal și real în Adon Yeshua HaMashiach (Domnul Iisus Christos) în capitala unei țări străine. Această experiență mi-a schimbat total viața de până atunci și pe mine însumi din toate punctele de vedere. Întorcându-mă  în România, am început să caut printre Biserici, pe cea “adevărată” cum s-ar spune. Așa au trecut câțiva ani buni, căutând, studiind și frecventând diferite Biserici creștine, până când am primit îndemnul clar de a porni o lucrare diferită și specială pentru poporul meu. Așa am ajuns să aflu de acei evrei mesianici și acele comunități și congregații evreiești mesianice care existau deja la momentul respectiv în Israel și la nivel mondial. Așa că, în zilele noastre, suntem în legătură cu comunități, credincioși și organizații evreiești mesianice din Statele Unite, Europa și Israel.

Aș menționa că, experiențele supranaturale care m-au însoțit dealungul vieții mele s-au intensificat remarcabil, după experiența personală cu Ben HaElohim (Fiul Lui D-zeu). O mare parte a acestor experiențe de după “nașterea mea din nou”, au fost vindecări fizice în Numele Lui Yeshua HaMashiach (Iisus Christos), multe dintre ele vizibile și confirmate de analizele medicale a celor care au fost vindecați de El. Aceste semne continuă și până în ziua de azi, motivându-ne să începem să “strângem” aceste mărturii pentru încurajarea credinței altora și spre gloria Celui Care i-a vindecat și continuă să vindece prin puterea Numelui Lui Adon Yeshua HaMashiach (Domnul Iisus Christos) așa cum a făcut-o și în vremea primilor shlichim/apostoli.

NewsNet Creștin: Sunteți acum, așadar, atât Rabin al Comunității Evreiești Mesianice din Oradea, cât și  președinte al Federației Comunităților Evreiești Mesianice din Romania. Împărtășiți-ne, vă rugăm câte ceva despre aceste două instituții, despre lucrarea lor specifică privind scopul, viziunea și misiunea lor, dar și despre impactul pe care credeți că il au la acest moment pentru români, indiferent de religia acestora.

Rabin David Nagy: La momentul actual sunt primul și singurul rabin angajat în condițiile legii, din România, în domeniul mesianic. Și în același timp și președinte al Federației și al Comunității evreilor mesianici din România. Lucrarea mesianică am început-o în mod oficial în 1999. Însă, noi ne-am format și am început serviciile cu câțiva ani înainte. Astăzi, ne numim “Comunitatea Evreilor Mesianici” în acte și nu reprezentăm doar Oradea ci lucrarea noastră din toată țara, chiar dacă sediul, atât a federației cât și a comunității este la Oradea. Deasemenea, avem protejate în mod oficial denumirile de Iudaism Mesianic și Comunitatea Evreilor Mesianici, pe toată România. În 2006 am înființat Federația Comunităților Evreiești Mesianice din România cu scopul de a ne uni cu celelalte comunități sau congregații evreiești mesianice din țară. Pentru că mai nou, și nu numai, există tot felul de credincioși, persoane și grupări care se pretind a fi mesianice, unele chiar înființate de persoane care au plecat din comunitatea noastră. Unele dintre ele se numesc biserici, adunări, comunități, sinagogi, congregații, etc. mesianice, cu sau fără afilieri la organizații sau lideri mesianici de peste hotare. Acestea sunt înființate sau conduse de neevrei în general, care pretind că practică mesianism. Noi am înființat federația, tocmai pentru a evita orice confuzie doctrinară sau de identitate evreiască mesianică în România care s-a produs și se mai produce datorită acestor grupări menționate mai sus. Și pentru a fi o “voce” sau un punct de reper în ceea ce înseamnă mesianismul autentic în România. Însă, situația “mesianică” s-a mai schimbat de la înființarea federației. De aceea, în prezent, dorim să unim credincioșii mesianici atât ca indivizi cât și ca și grupări în Comunitatea Evreilor Mesianici, ca să putem fi “o voce” unită și autentică pe țară. La momentul actual avem congregații și credincioși membri în comunitatea noastră la Oradea, Cluj-Napoca și Florești, București, Zalău, Alba-Iulia, dar și în Chișinău, Republica Moldova etc. Chemarea noastră este să câștigăm pe evrei și pe neevrei la credința vie și reală în Adon Yeshua HaMashiach (Domnul Iisus Christos) și să restaurăm crezul și identitatea originală a primilor ucenici/apostoli evrei mesianici, adică a primilor credincioși în El.
Noi credem că, în aceste vremuri a venit timpul să ne împlinim chemarea ca evrei și în mod specific de evrei mesianici, ca să fim “lumina națiunilor”. De aceea, suntem convinși că pe lângă faptul că existența noastră este un semn supranatural și profetic, prin restaurarea crezului original vom ajuta “Biserica” să se întoarcă la rădăcinile și originile ei.

În prezent sunt și suntem implicați în lucrări internaționale de reconciliere și unitate dintre evreii mesianici și diferitele denominațiuni creștine. Dar și în relații cu slujitori și misiuni apostolice evreiești mesianice. Pentru că noi credem că în aceste vremuri Adon Yeshua HaMashiach (Domnul Iisus Christos) restaurează ceea ce s-a pierdut din Comunitatea/Biserica Sa. Una din lucrurile “pierdute” dealungul timpului este slujirea/chemarea de shaliach/apostol. Așadar, în zilele noastre, putem spune că apar din nou shlichim/apostoli evrei, prin care se întâmplă semne și minuni. Acesta fiind un alt semn al vremurilor din urmă, din care și eu am onoarea să fiu parte datorită chemării Lui.

În legătură cu Comunitatea Evreilor Mesianici – Iudaismul Mesianic (care funcționeaza deja de 15 ani) din România, putem spune că acei credincioși și acele congregații/sinagogi sunt autentice evreiești mesianice în Romania, care fac parte din ea oficial.

NewsNet Creștin: Am observat că sunteți invitat să slujiți și în alte comunități religioase, cum ar fi, bunăoara, bisericile neoprotestante, dar nu numai în acestea. Concret, care vă este scopul cu care le vizitați, ce mesaj(e) împărtășiti în general în astfel de ocazii? Sau, altfel spus, cât de diferite sau de asemănătoare sunt alocuțiunile dumneavoastră cu predicile obișnuite în astfel de biserici?

Rabin David Nagy: Noi ne bucurăm totdeauna când suntem invitați să slujim undeva. Pentru că acest lucru arată că, creștinii se întorc încetul cu încetul la origini și încep să iubească și să susțină poporul și statul Israel. Mesajele mele sunt de obicei axate pe subiecte comune cu specificul Bisericii în care sunt invitat. Dar se mai întâmplă să le transmit și câte un mesaj despre lucruri pe care le-au înteles sau interpretat greșit datorită faptului că nu au cunoscut originalul sau contextul evreiesc, sau pur și simplu nu le-au știut până la momentul respectiv.

NewsNet Creștin: V-am solicitat acest interviu pornind și de la constatarea că deși sunteți o voce distinctă în peisajul confesional românesc, mulți creștini nu știu mare lucru nici de misiunea dumneavoastră, nici de folosul pe care l-ar putea avea o înțelegere mai profundă a rolului evreilor mesianici atât pentru prezentul, cât și pentru viitorul creștinismului. Cărui fapt credeți că se datorează această stare de ne-cunoaștere sau chiar de dezinteres? Credeți că putem vorbi deschis de antisemitism chiar în sânul comunităților evanghelice? Știm că aveți o colaborare strânsă cu mai multe biserici, totuși ați întâlnit lideri creștini ostili lucrării și misiunii dumneavoastră?

Rabin David Nagy: Din păcate, “devierea” de la rădăcinile evreiești a credinței în Adon Yeshua HaMashiach (Domnul Iisus Christos) a început destul de devreme. Așa că “Biserica” s-a îndepărtat de original foarte mult în ceea ce înseamnă interpretare și practică corectă a Kitvey HaKodesh (Sfintelor Scripturi). De aceea, foarte mulți credincioși, biserici și denominațiuni întregi sunt departe de multe adevăruri. Desigur, fiecare în parte păstrează o parte din aceste adevăruri, însă per total, creștinismul a adoptat și foarte multe obiceiuri, mod de gândire și interpretare, tradiții neevreiești sau chiar antievreiești, respectiv “păgâne”.
De aceea, putem să spunem că întâlnim și azi credincioși, lideri și biserici întregi în care găsim antisemitism. Tocmai de aceea am menționat că ne bucurăm când cineva ne invită, pentru că înseamnă că dânșii au depășit aceste erori.

Una din erorile majore care au dus la antisemitismul creștin (deși în mod normal un creștin e absurd să fie antisemit) este ceea ce numim noi “teologia sau doctrina substituirii”. Această doctrină spune că “Adonay Elohim (Domnul D-zeu) a lepădat și înlocuit Israelul cu Biserica”. De aici și până la interpretări despre “Israel sau evreu spiritual” sau “blestemele din Biblie se referă la evrei iar binecuvântările la Biserica” și până la a extermina evreii ca “ucigași de Dumnzeu” nu a mai fost mult.

Unul din lucrurile care mă “deranjează” în mod concret la acei creștini care sunt împotriva evreilor în general sau împotriva mesianicilor, este că, majoritatea dintre ei sunt oameni care n-au fost la noi niciodată, n-au vorbit cu mine niciodată și nu ne-au întrebat ce credem niciodată, iar unii dintre ei spun predici întregi de la amvoane împotriva noastră. Acest lucru mi se pare incorect dar și un lucru care scade credibilitatea acelei persoane sau acelui slujitor, respectiv a acelei Biserici.

NewsNet Creștin: Spuneți-ne acum, de ce considerați dumneavoastră că este important ca nu numai evreii, dar și creștinii să înțeleagă semnificația sărbătorilor evreiești? Cât de mult ne ajută înțelegerea acestor sărbători inițiate și practicate încă din perioada Vechiului Testament, pe noi, creștinii acestor vremuri? Ce alte practici evreiești considerați că ar fi important să fie cunoscute și ințelese de creștini?

Rabin David Nagy: În principiu, toate sărbătorile din Kitvey HaKodesh (Sfintele Scripturi) și nu numai sărbătorile, au o semnificație foarte importantă spirituală și profetică arătând spre/la  Adon Yeshua HaMashiach (Domnul Iisus Christos). Dar ele nu sunt destinate numai studierii de către credincioși ci și pentru a fi ținute, fie că vorbim de credincioși evrei sau neevrei. Noi pornim de la ideea că Torah (Legea) nu a fost desființată, anulată etc. Nu suntem și nu putem fi salvați/mântuiți prin ea, dar este valabilă. Uitați-vă de exemplu la sărbătoarea Sukot (Colibelor) care este parte a Legii (Torah) și se va celebra și în viitor. Ba chiar mai mult, acele națiuni adică neevrei care nu o vor celebra vor suporta consecințele. Și aici vorbim de perioada “harului” cum zic unii. Z’charyahu/Zaharia 14:16-19.
Deci, există o parte din Torah (Lege) care a fost împlinită de sacrificiul Lui Adon Yeshua HaMashiach (Domnul Iisus Christos) și în acest sens a intervenit o schimbare “în Lege” și nu “a Legii” cum traduc unii. Ivrim/Evrei 7;12. Ca atare, evreii, adică cei circumciși trebuie să țină “toata Legea”, iar neevreii, acele lucruri care nu țin specific doar de evrei. Acest subiect însă, este foarte vast și nu se poate explica amănunțit aici în așa fel încât toți cititorii să înțeleagă din prima. Maasey/Fapte 15;21. Dar în legatură cu ce trebuie să mai țină credinciosii neevrei va vom ține la curent. De aceea, vă îndemnăm să urmăriți publicațiile noastre pe viitor.

NewsNet Creștin: Dacă nu suntem prea indiscreți și considerați că este oportun să fie cunoscute de publicul larg, spuneți-ne vă rugăm, ce planuri aveți pentru viitor? Cât de mult credeți că veți dezvolta și mai mult relațiile de colaborare cu neevreii în general și cu evanghelicii în mod special? Aveți vreun proiect în acest moment la care vă gândiți și pentru care vă rugați?

Rabin David Nagy: Noi lucrăm deja de câțiva ani la o “Biblie” versiune mesianică în limba română. Acest lucru este foarte important pentru că va restaura sau corecta greșelile de traducere, formulare și de inducere a interpretării cu care au fost făcute traducerile de până acum. Cu acest lucru sperăm să contribuim enorm la restaurarea originalului în viața credincioșilor. Chiar dacă, la fel ca oricare altă traducere nici aceasta nu va fi perfectă, dar va fi mult mai apropiată de original decât multe altele de până acum.

În rest, în măsura ce suntem solicitați să predicăm, să ținem seminarii, cursuri sau conferințe în Bisericile creștine din România și străinătate, sunt și suntem deschiși și pe viitor la o astfel de colaborare.
Acum însă, lucrăm la a face public niște învățături de-ale noastre prin mass media, care credem că vor ajuta și vor  restaura lucrurile “pierdute” de secole sau chiar milenii.

Deasemenea, datorită chemării pe care o am în Adon Yeshua HaMashiach (Domnul Iisus Christos), voi continua câștigarea sufletelor pentru El și “plantarea” sau înființarea de noi comunități și congregații evreiești mesianice în țară și peste hotare.
Aceste proiecte au costuri financiare majore, de aceea primim cu mulțumire orice donație care ni se oferă, în contextul pasajului care declară că „va fi binecuvântat cel ce te binecuvântează” cu referire la poporul nostru evreu.

NewsNet Creștin: Asa cum știti, una dintre misiunile declarate ale portalului NewsNet Creștin este să mențină permanent atenția cititorilor asupra actualității evreiești, să sensibilizeze și să mobilizeze cât mai mulți creștini să sprijine poporul lui Dumnezeu, Israel, să se roage pentru binecuvântarea acestuia. Spuneți-ne, din punctul dumneavoastră de vedere, va crește numărul oamenilor care vor avea privirile îndreptate spre Israel, nu numai din perspectivă politică, dar și din cea a susținerii spirituale? Credeți că se vor înmulți și se vor face tot mai auzite vocile creștinilor care se vor ruga pentru poporul Israel cu și mai multă pasiune?

Rabin David Nagy: Categoric. Văd pe zi ce trece cum credincioșii neevrei atât la nivel personal cât și la nivel de lideri și chiar biserici întregi se “trezesc” și încep să se roage și să binecuvinteze pe evrei, pe Israel și pe evreii mesianici. Cred că suntem martori la o schimbare majoră în creștinism de a sustine evreii și Israelul, cum n-a mai fost. Și consider că și acest lucru este tot un semn al vremurilor din urmă.

De aceea, cu această ocazie doresc să vă mulțumesc tuturor pentru solicitările dumneavoastră de a scrie articole dar și pentru susținerea și suportul acordat Israelului, evreilor și nouă, evreilor mesianici. Atât dumneavoastră, cât și abonaților, cititorilor dumneavoastră, dar și tuturor credincioșilor care ne susțin în aceste vremuri le doresc toate binecuvântările Celui Care s-a sacrificat pentru noi.

NewsNet Creștin: Vă mulțumim pentru amabilitatea de a ne acorda acest interviu și vă dorim și noi să aveți har și binecuvântare în viața și lucrarea dumneavoastră!

Vezi și pagina 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.