După aproape 7 ani de existenţă, cu peste 31 000 de postări, cu aproape 50 de milioane de vizualizări (49 681 326), cu peste 55 000 de abonaţi la newsletter-ul zilnic, cu un record de 197.071 accesări într-o singură zi, devenind astfel portalul de ştiri creştine din România cu cea mai rapidă creştere, părăsim platforma Blogger şi:

Suntem în construcţia unui site profesional, adaptat cerinţelor tehnologiei moderne

Angajăm redactori şi corespondenţi regionali şi din diaspora română

Încheiem parteneriate cu noi publicaţii şi site-uri de media

Pentru orice sugestie privind site-ul NewsNet Creştin, precum şi pentru angajare sau parteneriat, vă rugăm să ne scrieţi pe adresa de e-mail newsnetcrestin@gmail.com . Doamne-ajută!

marți, 15 septembrie 2020

Simion Ioanăș 🔴 Să învățăm de la mini-apocalipsa americană și Hristos nădejdea noastră


Am trecut zilele acestea aici în Statele Unite, vorbesc de Portland, statul Oregon, printr-o perioadă dificilă ca și comunitate, noi ca și creștini ne-am lovit de trei mari calamități venite în serie să spun așa sau la pachet. Covid 19, cu tot pachetul de restricții, distrugerile din orașul Portland și în majoritatea statelor cu guvernatori democrați a fost la fel, iar de câteva zile fumul gros așternut peste orașul Portland și alte orașe de pe coasta de vest.

Nu știm cum vor evolua lucrurile în viitor, însă a fost pentru mulți din noi creștinii un fel de ”antrenament” să spun așa pentru ce-i mai rău. Prima dată tinde să te cuprindă frica, văzând cumva catastrofa morții, sentimentul acela care-ți umple ființa de groază și te uiți în jur și nu ai nici un ajutor, însă imediat în clipa următoare ca și creștin ochii și ființa ta se îndreaptă spre Hristos.
Mi-am dat seama din mini-apocalipsa aceasta, că toate lucrurile lucrează spre binele nostru, a celor care-l iubim pe El, vedem prin slăbiciunile noastre cât suntem de limitați și dependența noastră totală de Hristos, care în orice moment din viața noastră, inclusiv situații ca cele prin care am trecut, El Isus ne dă răspunsurile, anume:


1. Hristos a biruit moartea și focusul nostru este El și nu tragedia întâmplărilor
Matei 10: 28. Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul; ci temeţi-vă mai degrabă de Cel ce poate să piardă şi sufletul şi trupul în gheenă.
Evrei 12:1. Şi noi, dar, fiindcă suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică şi păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne şi să alergăm cu stăruinţă în alergarea care ne stă înainte. 2. Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea, şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu.

De fapt întâmplările din jur te fac ca să-ți vezi limitările în trupul acesta, frica de moarte cred că este normală la orice om, însă următorul lucru este să vezi ce lumea aceasta nu vede, să vezi că dincolo de moarte este Hristos Domnul în care poți să te încrezi și să rămâi, promisiunile Mântuitorului nostru minunat sunt temelia credinței noastre și ne dă puterea de-a merge înainte.

2. Hristos ne-a spus că vom avea necazuri, însă ne-a promis că în El vom birui
Ioan 16:33. V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.”
1 Tesaloniceni 3: 2. şi v-am trimis pe Timotei, fratele nostru şi slujitorul lui Dumnezeu în Evanghelia lui Hristos, ca să vă întărească şi să vă îmbărbăteze în credinţa voastră, 3. pentru ca nimeni din voi să nu se clatine în aceste necazuri; căci ştiţi singuri că la aceasta suntem rânduiţi.

Imediat când noi, ca și credincioși, trecem prin necazuri primele gânduri care ne vin, pot fi: oare de ce? cum de am pățit noi? Imediat însă următorul lucru la un credincios este să vadă dincolo de necazuri pe Hristos, Cel în care suntem și rămânând acolo biruim până la capăt. Domnul ne-a prevenit dinainte că pe pământ viața creștinului este o viața care trece prin necazuri, însă vestea bună este că acolo în necazuri tăria noastră este Domnul.


3. Hristos ne-a îndemnat la veghere cu gândul la perspectiva întâlnirii cu Domnul și nu la prosperitatea ce-o poate da acest pământ
Luca 21:34. Luaţi seama la voi înşivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare şi băutură şi cu îngrijorările vieţii acesteia, şi astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. 35. Căci ziua aceea va veni ca un laţ peste toţi cei ce locuiesc pe toată faţa pământului. 36. Vegheaţi, dar, în tot timpul şi rugaţi-vă, ca să aveţi putere să scăpaţi de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla şi să staţi în picioare înaintea Fiului omului.”
Mini-apocalipsa aceasta ne-a răpit ca și creștini pe cei dragi, ne-a răpit case multora prin focurile pornite, a luat viețile unora și proprietățile prin distrugerile care au avut loc, însă prin toate cumva afectați puternic sau neafectați în mod direct, primul gând ne-a dus cumva la vechea viață, la apogeul acela al prosperității americane și modernismul actual cu toate beneficiile nemaîntâlnite în istorie, însă privind la mersul acestei lumi, dincolo de ”Fata Morgana” care ne-o oferă lumea, aceste întâmplări ne-au dus la Hristos Domnul, Cel care ne îndeamnă la veghere, asta deoarece adevăratul nostru locaș veșnic este dincolo de viața aceasta, aici suntem doar străini și călători, iar schimbarea de aici produsă în 6 luni ne-a arătat încă odată cât suntem de trecători și ce ușor se strecoară printre degete orice avem pe acest pământ, însă cei veșnic rămâne.

4. Hristos ne-a îndemnat la unitate și s-a rugat Tatălui pentru asta, deoarece în Trupul lui suntem păziți de cel rău, hrăniți de Cuvânt și martori ai Domnului Isus.
Ioan 17: 14. Le-am dat Cuvântul Tău; şi lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum Eu nu sunt din lume. 15. Nu Te rog să-i iei din lume, ci să-i păzeşti de cel rău. 16.
Ei nu sunt din lume, după cum nici Eu nu sunt din lume. 17. Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul. 18. Cum M-ai trimis Tu pe Mine în lume, aşa i-am trimis şi Eu pe ei în lume. 19. Şi Eu însumi Mă sfinţesc pentru ei, ca şi ei să fie sfinţiţi prin adevăr. 20. Şi Mă rog nu numai pentru ei, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor. 21. Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine; ca şi ei să fie una în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis. 22. Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, cum şi Noi suntem una – 23. Eu în ei, şi Tu în Mine – pentru ca ei să fie în chip desăvârşit una, ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimis şi că i-ai iubit cum M-ai iubit pe Mine.

Această mini-apocalipsă ne-a arătat cât de importantă este părtășia, cât de important este să fim uniți în Hristos, să ne hrănim, să ne ajutăm unii pe alții, să ne încurajăm. Poate că mai mult ca oricând părtășia noastră este strânsă în necaz, atunci avem nevoie mai mult unii de alții și ne simțim lipsa, poate ne-au amintit aceste zile de părtășia bisericii din vremea comunistă atunci când cei ai Domnului căutau cu ardoare părtășia, să cheme Numele Domnului și să fie biruință împotriva celui rău și biruință în mărturia care trebuie s-o avem pe acest pământ ca biserică, pentru Domnul și Mântuitorul nostru minunat.

Cred că ar mai putea să fie multe de adăugat, însă important este ca vremurile acestea prin care trecem în Statele Unite, pe coasta de vest, să fie un îndemn pentru noi aici și pentru frații noștri de pretutindeni, haideți să privim la Domnul, să rămânem în El și astfel să biruim și să fim găsiți într-o stare de veghe, indiferent ce o să ne mai rezerve viitorul și să știm că Puterea, Tăria și Biruința noastră stă în Hristos Domnul, în Tatăl din Cer și în Duhul Sfânt care ne ajută să fim martorii Evangheliei până la marginile pământului și indiferent de vremurile care ne stau înainte să avem o viață Hristocentrică.
Dumnezeu să ne-ajute la aceasta.

Simion Ioanăș

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.